HAVAJSKÉ LÉČITELSTVÍ - HO'OPONOPONO QUANTUM TOUCH - USUI REIKI - NLP

________________________________________Jiří Dvorský
nyní v Plzni

Jsem plzeňským rodákem, od roku 1987 jsem žil v zahraničí.

Nyní žiji střídavě na Havajských ostrovech a v Plzni.
Od roku 1990 se věnuji studiu životosprávy a léčivých sil.

Mým záměrem je pomocí technik, které znám, přinést harmonii 
a zdraví do života co nejvíce lidí a také obeznámit a naučit co nejvíce lidí s těmito účinnými technikami pracovat. 
Tím také podpořit harmonii a zdraví lidí na celé planetě.

co Vám mohu nabídnout

˙
O SOBĚ
Rád bych vám na úvod řekl něco o sobě a o léčení (raději používám slovo harmonizace), ke kterému dochází skrze mne. V podstatě jde o práci s energií, či lépe energeticko-informačním polem. Změnou informace, programu dojde i ke změně na úrovni fyzické. 

Po odchodu z bývalého Československa v roce 1987 jsem se začal výrazněji věnovat studiu duchovních nauk, životosprávy a léčivých sil. Velmi pozitivně mě v tomto směru ovlivnil život v USA a zvláště na Havajských ostrovech, které jsou energeticky, a ne jen tím, velmi unikátním místem na světě.

V úvodu těchto webových stránek uvádím názvy druhů technik léčení, rád bych je nyní stručně objasnil.

Co se týče mojí práce pod pojmem Havajské léčitelství, je zde zahrnuto více aspektů práce s léčivými energiemi, vibracemi vycházejícími z toho, co bylo na mne přeneseno v období mého sedmiletého života na Havajských ostrovech a co vychází z podstaty starobylého léčitelského směru provozovaného na těchto ostrovech.

Ho'oponopono 
Vše co je, je energie nesoucí různé informace (energeticko informační pole) a na základě informace tvoří energie různé formy, jako je například lidská bytost, zvířata, rostliny, hory, jezera, moře, planety, hvězdy, prostě celý vesmír kolem nás i v nás. Tyto informace tvoří také i naše “zdravotní problémy” i jakékoliv jiné “problémy” v našem životě. 
Ho’oponopono je stará havajská technika pomocí které se tyto informace dají přeměnit, vymazat.
Je to velmi jednoduchá a přesto velmi účinná havajská technika léčení.
Jeho podstata tkví v osvobození se od minulosti, v nápravě chybných myšlenek a vzorců chování. Změně informací v našem informačním poli. 
Pomocí Ho'oponopono můžeme léčit ve světě všechno, s čím se necítíme dobře. Ho’oponopono přináší do života rovnováhu a možnost opětovného navrácení štěstí do našeho života. Působí a léčí na úrovni emocionální, duševní, duchovní a fyzické.
Ho'oponopono v českém překladu znamená napravit chybu, 
ho'o - příčina,  pono pono - dokonalost.

Quantum Touch, je práce s energií, vibrací, informačním polem Země a její aplikace k docílení optimální harmonie organismu. Často používám silnou Havajskou zemskou energii, která působí velmi účinně ke zharmonizování, vyléčení veškerý nemocí na úrovni fyzického těla, jako například pooperační stavy, záněty, zlomeniny, poonkologické stavy, stavy po chemoterapii a podobné. Působením této energie dochází k rekonstrukci poškozených orgánů do původního zdravého stavu.

Reiki, je v Čechách pojem široce známý, takže myslím, že ho nemusím dále vysvětlovat.

NLP neurolingvistické programování
Účelem NLP je pomoci rozšířit lidem možnost volby a zlepšit kvalitu života.
Je to účinný nástroj k docílení v krátkém čase v životech lidí takových trvalých změn, o kterých oni sami nikdy nevěřili, že jsou možné.
NLP se dá využít ve všech oblastech života od léčení až po kariéru.

Jak vypadá práce s klientem
Při NLP terapii se pracuje s plně vědomou komunikací a vizualizací, kdy terapeut provází klienta celým procesem.
NLP je založeno na naprosto svobodné volbě a vědomém rozhodování.


O LÉČENÍ
Při léčení, harmonizaci, vycházím z toho, že jakýkoliv zdravotní stav, jenž se jeví jako nemoc, je ve své podstatě určitou momentální disharmonií a proto také tuto disharmonii (nemoc) nepojmenovávám. Necítím jako potřebné, alespoň pro můj druh práce, disharmonie pojmenovávat. Také cítím, že říkat lidem: "Máte toto či ono", nikterak nepřispívá k uzdravení, spíše naopak. Vede to člověka k tomu, že si vytváří určité představy o sobě a o své nemoci (disharmonii) a tím se koncentruje více na ni, než na přivedení zdraví, harmonie zpět do svého života.

Můj přístup je takový, že se nesnažím něco vysvětlovat, ale snažím se to vyléčit, zharmonizovat. Při své práci nediagnostikuji a nehledám příčinu disharmonie. Energie, či spíše vesmírná inteligence skrze mne pracující vidí do problému mnohem hlouběji. Ví, kde je příčina a jak na ni působit. Harmonizaci směřuji se záměrem vytvoření nejoptimálnějšího možného stavu pro člověka tak, jak je to pro jeho nejvyšší dobro a tak, aby nastaly pozitivní změny tak rychle, jak je jedinec schopný změnu zvládnout. Proto je také těžké dopředu říci, jak bude harmonizace organismu probíhat. Závisí také na stadiu vaší disharmonie a stavu vašeho těla, takže nelze ani předem přesně určit, v jakém rozsahu bude harmonizace účinná.

Mohu ale říci, že u žádného z mých klientů, pokud je mi známo, nikdy nedošlo po mém působení ke zhoršení stavu. Cítím, že by bylo velmi zavádějící, snažit se vyčíslit úspěšnost v procentech. Mám tu zkušenost, že vždy po mém působení došlo ke zlepšení, stabilizaci nebo úplnému vyléčení. Tento proces je založen na optimalizaci funkcí organismu tak, aby celé tělo dosáhlo nejvyšší možné harmonie. Nedochází při něm k žádným negativním vedlejším účinkům.
Harmonizaci také vedu tím směrem, aby přišlo léčenému uvědomění si příčiny disharmonie a tím poznat jaké změny v životě učinit aby disharmonie na trvalo odešla.


Způsobem, který používám, je možné přivést harmonii (zdraví) do lidského života ve všech oblastech lidského bytí, zahrnujících i tyto níže jmenované:

fyzické:
zlomeniny, pohmožděniny, veškeré nemoci vnitřních orgánů jako jsou ledviny, slinivka břišní, játra, žaludek, žlučník, střeva, srdce a cévní systém ... Žlázy s vnitřní sekrecí, také oči, sluch, potíže s pohybovým ústrojím jako například klouby, svaly, páteř ... Nervový systém, neplodnost ... Tento způsob harmonizace je také velmi účinný při veškerých nádorových onemocněních.

mentální:
závislosti, jako jsou například kouření, alkohol...
nespavost, strach, deprese, fobie, chronická únava...
Je možné též například upravit stravovací disharmonie a tím zredukovat nadváhu, zharmonizovat vztahy…


ZÁKLADNÍ LÉČENÍ (tento popis se nevztahuje na práci s NLP)
Při léčení si klient lehne na záda a já mu přiložím ruce k hlavě a tím dojde k propojím s energií centrálního Slunce, energií - inteligencí zdroje, kterou nechávám proudit po určitou dobu. Po čase přejdu k chodidlům a přiložím ruce na klientova chodidla a spojím ho s energií Země. Na chodidlech jsou energetické body všech orgánů a díky tomu mohou být tímto způsobem léčeny všechny orgány najednou. A s láskou je tímto způsobem veden člověkem plamen života. Celé toto léčení trvá přibližně hodinu.


DÁLKOVÉ LÉČENÍ (tento popis se nevztahuje na práci s NLP)
Pracuji též na dálku. Tímto způsobem jsem schopen - zharmonizovat zdravotní stav kohokoliv, ať se nachází kdekoliv ve vesmíru. A to i přesto, že toho člověka nemusím ani osobně neznát. V podstatě o něm nemusím nic vědět. Stačí, když on sám, či jiná osoba mě požádá o zharmonizování problému.

Jak to dělám?
Zde je vědecké vysvětlení jak vše funguje, je to jedno z nejlepších a nejjasnější vysvětlení s kterým jsem se kdy setkal. Velmi jasně vysvětluje na vědecké bázi jak celá naše existence funguje.
Dporučuji každému, kdo chce porozumět "zázrakům" aby věnoval 4 hodiny svého času tomuto videu. 
Je bohužel pouze v Angličtině.
https://www.youtube.com/watch?v=y0OexbB-EXM
zkrácená verze:
https://www.youtube.com/watch?v=Pp7UYI4G-BY
(odkaz je také na 2.straně těchto mojich stránek - videos in english)

Kdybych tuto harmonizaci měl zkráceně popsat, řekl bych že s láskou se scítím s bytostí, která je harmonizována a vložím ji do čirého, zlatého či určitou barvou zbarveného zářícího světla. Prozářím ji světlem života a láskou a současně pracuji také s havajskou technikou Ho’oponopono. 

Tato harmonizující energie je zkrze mne nabýdnuta a každý se svobodně rozhodne, jestli sám sobě změnu dovolí. Toto platí i pro bytosti se zdravotními problémy tak velkými, že si nejsou vědomi sami sebe. Nabídka přichází na úrovni duše a tam se bytí svobodně rozhodne, jestli změnu přijme.


Věřím, že kažčlověk může být zdravý a žít život v harmonii, radosti a lásce. 

Když jsem požádán, rád pomohu s tím co umím.


Prosím kontaktujte mě na:
You can contact me at:
jiridvorsky@volny.cz


ČR telefon: 732 374 542
 

svědectví

˙
Mé první setkání s Jiřím Dvorským bylo na jeho semináři  Ho’oponopono  7.11.2015. 
Hledala jsem ten seminář a jsem vděčná, že jsem byla právě v Plzni a právě u pana Dvorského. Vzhledem k tomu, že jsem onkologický pacient, zůstaly strachy, nízké sebevědomí,...... stav že vám nic není, ale necítíte se dobře ve svém těle, vztazích, práci a chtěla jsem změnu. 
20.11.2015 jsem byla na osobní harmonizaci v Plzni, byl to nádherný pocit lehkosti a radosti, vše začínalo být jiné. 
Každý den jsem poslouchala meditační CD od pana Dvorského, je báječné. Jako vánoční dárek jsem využila harmonizaci na dálku 23.12.2015, nezbýval čas dojet z Prahy do Plzně. Nekrásnější dárek, byly to mé nejklidnější, pohodové vánoční svátky, plné příjemných zážitků a situací. Po novém roce se začaly dít změny ve vztazích se sousedy, neboť jsem přestávala dělat věci, které brali jako samozřejmost. V podnikání s manželem začalo docházet k neshodám. Rozhodla jsem se, najít si své zaměstnání. Cítila jsem obrovský tlak na svoji osobu a začala jsem opět ztrácet energii, nestíhala jsem spoustu věcí, chaos ve všem. 
Od 7.3.2016 do 7.4. procházím každodenní harmonizací na dálku s panem Dvorským a pocity, které každodenně zažívám a prožívám jsou slovy nevyjádřitelné, snížila bych jejich vzácnou hodnotu a jsou jen moje. Co ale prozradit mohu, že den ode dne je můj život lepší a lepší. Mé tělo se mění den ode dne. Vylepšuje se pleť, pokožka, vyhlazují se letité jizvy po operacích, zlepšuje se lymfatický systém, vylepšily se křečové žíly, klouby, páteř – jsou pružnější, zlepšují se dásně. Trávení je lepší a lepší, upravuje se váha a tedy i postava, mám mnoho energie a nemám tak vekou potřebu spánku. Nemám potřebu tolik jíst a hlavně mnoho věcí mi přestává chutnat,....... Jsem den ode dne klidnější, sebevědomější, šťastnější, mládnu, mnoho situací a lidí se vytratilo z mého života. 21.3.2016 nastupuji do zaměstnání. 
Obě harmonizace na mne fungují stejně, ta na dálku je pro mne příjemnější v tom, že nemusím nasednout do auta a odjíždět z Prahy, vychutnávám si jí doma, je to velmi příjemný stav bytí, sama se sebou.
Děkuji Vám pane Dvorský, vážím si toho co pro mne děláte, je to od srdce.
Hana Lansdorfová, Praha, Česká Republika
Jiřího léčení mi přineslo odvahu dát si život do pořádku. Otevřel se přede mnou nový svět, letité problémy se jako mávnutím kouzelného proutku vyřešily a já jsem svobodná. Zase jsem našla sama sebe a mám radost z každého nového dne.
Alena Jochecová, Plzeň, Česká Republika
K Jirkovi mě přivedlo zranění kolene. Po léčení mě čekalo obrovské překvapení. Nemám pouze perfektně zahojené zranění, ale odešel jsem od Jirky s novým životem, znovuzrozený. S jeho léčením ode mě odešly všechny starosti, strachy, otazníky. Začal jsem žít radostí a štěstím v přítomnosti. Také se mi otevřela cesta k zemské energii, se kterou dokážu pracovat a nemoci, se kterými si u mne lékaři nevěděli rady, odešly.
Petr Lukeš, Plzeň, Česká Republika
Již po prvém léčení jsem se cítila jak znovuzrozená. Moje nemocné tělo bylo opět jako nové a doby, kdy jsem trpěla bolestmi, zmizely. Cítila jsem se jak dítě a byla jsem velmi klidná. Nyní prožívám život v novém světle a v radosti.
Marry Lee Greenly, North Beach, Maryland, USA
Mnoho let jsem trpěl chronickými bolestmi zad a krku. Žádný z lékařů, akupunkturistů a chiropraktiků mi nedokázal pomoci. A když, tak pouze na přechodnou dobu. Po pouhých třech léčeních od Jiřího se mé bolesti trvale snížily natolik, že se konečně mohu zabývat jinými věcmi než jen svými bolestmi.
Ed Greenly, truhlář, North Beach, Maryland, USA
Jiřího léčení Vás spojí přímo s Vaší podstatou - s Vaší duší, takže můžete skutečně prožívat kdo opravdu jste. To, co je potřeba ve Vás vyléčit, jak na fyzické tak i psychické nebo emocionální úrovni, je vyléčeno.
Diane Christopher, producent, Maui, Hawaii, USA
Jiřího léčení mi přineslo nový začátek. Byla uvolněna stará zranění a choroby a začala jsem být spojena se svým pravým Já - božskou silou ve mě.
Christy Nada, masérka, Maui, Hawaii, USA
Hluboké uklidnění, které jsem prožívala při léčení s Jiřím, bych přirovnala k Sat Sang. Všechen pohyb ustanul a spontánně se dostavilo fyzické, mentální a emocionální uvolnění. Slova nedokáží popsat mou vděčnost.
Rae Lani, výtvarnice, Maui, Hawaii, USA

ENGLISH VERSION

˙
SPIRITUAL HEALING WITH JIRI

Are you serious about bringing inspiration for positive changes to your life?
Do you experience any disharmony, physical or mental disease, disabilities, addictions, anxiety, relationship problems, lack of money or love in your life?
My intention in the treatment is helping you connect with your real Self, with the God within you, so you can become the master of your life, your health, wealth and well-being and effortlessly live the joy of being fully present in the moment. The sessions are unique for each individual and can help you go beyond your needs. Once connected to your own healing ability, the power of creative potential is found.


TESTIMONIALS:

“In one session with Jiri I felt a rebirth. My injured body felt new again, and years of pain slipped away. I felt child-like and serene. I am experiencing life now from this new and joyous perspective.”
Mary Lee Greenlee, supervisor, North Beach MD

“I have suffered for many years from chronic back and neck pain, finding no relief or only temporary relief through orthopedic doctors, acupuncturists and chiropractors. In just three sessions with Jiri my pain is now tolerable and I am finally free to think of other things than pain.”
Ed Greenlee, carpenter, North Beach MD

“Jiri’s work connects you directly with source, with spirit, so that you can experience the truth of who you are. What needs to be healed in you, physically or emotionally, is gently released.”
Diane Christopher, producer, Maui HI

“Jiri’s healing energy work has given me a new beginning, releasing old wounds and bringing true connection to my higher Self.”
Christy Nada, therapist L.M.T., Maui HI

“The profound force of stillness I experienced with Jiri’s work I would compare with sat sang. All momentum ceases, and physical, mental and emotional release is inevitable. Words cannot express my gratitude.”
Rae Lani, artist, Maui HII can be reached at 
CZ  +(420) 732 374 542
USA  
jiridvorsky@volny.cz

please visit also page 2 and 3 of my website
TENTO WEB MÁ JEŠTĚ STRANU 2 a STRANU 3, NA KTEROU SE DOSTANETE KLIKNUTÍM NA ÚPLNÉM KONCI TÉTO STRÁNKY, NEBO VLEVO V ODKAZECH.
TAKÉ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT MOJE FOTOGRAFIE.
odkaz vlevo a také dole na stránce


- fotografie je možno zvětšit kliknutím na každou z nich -
- to enlarge photos please click on each of them -Hawaii from jiri dvorsky on Vimeo.

CENÍK

dobrovolné doporučené ceny:

terapie
harmonizace, léčení:
-  500 Kč (60 minut)

dálkové léčení 
-  250 Kč první den / jednorázově (jen jeden den)
-    70 Kč za každý další den

konzultace
životospráva, hooponopono, či jakékoliv další poradenství:
-  200 Kč (30 minut)
-  350 Kč (60 minut) 

kontaktujte mě prosím na:
telefon:  +(420) 732 374 542
email:    jiridvorsky@volny.cz